Laatste update op: 15/02/2022

BELEID VOOR HET BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

TAPE À L’OEIL verplicht zich persoonsgegevens van klanten te beschermen en het hoogste beschermingsniveau te waarborgen.

Om diensten te verlenen, verzamelt TAPE À L’OEIL persoonsgegevens van bezoekers van website TAPE À L’OEIL en van klanten in de winkels.

TAPE À L’OEIL, als verwerkingsverantwoordelijke, verplicht zich de bepalingen van verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) na te leven.

De onderneming die de persoonsgegevens verzamelt en de gegevensverwerking uitvoert, is:

TAPE À L’OEIL, vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 1.200.000.00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder het nummer 389.632.639 met hoofdkantoor te 24 avenue du Grand Cottignies 59290 WASQUEHAL.

TAPE À L’OEIL verzekert zich dat één of meerdere van de volgende rechtsgronden aanwezig zijn om de persoonsgegevens te verzamelen:

 • • de uitvoering van een overeenkomst (bv. om een bestelling te verwerken en te versturen of om een TAPE À L’OEIL-klantenaccount te openen en te beheren), of;
 • • de uitvoering van een wettelijke verplichting (bv. bewaring van rekeningen), of;
 • • wanneer dit in het rechtmatige belang van TAPE À L’OEIL is, of;
 • • wanneer de klant toestemming heeft gegeven om de gegevens te verzamelen.

Het rechtmatige belang van TAPE À L’OEIL mag niet ingaan tegen de rechten en vrijheden van de klanten. Voorbeelden van rechtmatige belangen in de AVG zijn fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep bedrijven.

TAPE À L’OEIL moet de persoonsgegevens van klanten verzamelen en verwerken om de volgende verwerkingen uit te voeren:

Doel van de verwerking zoals uitgevoerd door TAPE À L’OEIL Wettelijke basis
Beheer van het klantaccount, het winkelmandje
en bestellingen ;
Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL (ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)
Beheer van betaalhandelingen ;
Beheer van leverhandelingen ;
Beheer van de klantrelatie (telefoon/email), opvolging van bestellingen, service na de verkoop, retouren van producten en terugbetalingen ;
Beheer van de klanttevredenheid (verzamelen van feedback van klanten over de producten en over de prestaties van de klantenservice) Rechtmatig belang van TAPE À L’OEIL om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
Fraudebestrijding bij betaling van bestellingen en beheer van onbetaalde rekeningen na bestelling Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL (ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)
Rechtmatig belang
Statistieken, analyses, selectie en segmentatie van klanten om klantenkennis te verbeteren Rechtmatig belang van TAPE À L’OEIL om klantenkennis te verbeteren
Verzending van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail-, sms- en push-berichten, social media, andere websites of elk ander medium Toestemming van de klant
Rechtmatig belang voor het versturen van papieren mailings
• Meting van het bezoek aan websites (mobiel en desktop) en mobiele apps • Toestemming van de klant
Terbeschikkingstelling van tools om informatie te delen op social media
Organisatie van quizzen en reclamespelen Rechtmatig belang
Delen van informatie met commerciële partners Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL
Toestemming van de klant (voor marketing langs elektronische weg)
SPECIFIEKE GEGEVENSVERWERKING IN HET KADER VAN DE DIENST TAO NEW LIFE (VERKOOP VAN TWEEDEHANDSPRODUCTEN)
Terbeschikkingstelling van de dienst TAO NEW LIFE waarmee klanten artikelen van het merk TAO kunnen kopen en verkopen van en aan andere klanten Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)
Terbeschikkingstelling van een financiële dienstverlener om de betalingen tussen gebruikers van de dienst TAO NEW LIFE te faciliteren Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)
Rechtmatig belang
Terbeschikkingstelling van een particuliere berichtendienst tussen gebruikers van de dienst TAO NEW LIFE Uitvoering van de overeenkomst tussen een klant en TAPE À L’OEIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)

3.1. Welke rechten kunnen worden uitgeoefend ?

In toepassing van de artikelen 15 tot 22 van de verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon van wie de gegevens zijn verzameld, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op toegang,
 • Recht op rectificatie,
 • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens en om zijn gegevens te laten wissen;
 • recht van bezwaar tegen profilering;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.

Wanneer door TAPE À L’OEIL een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt vastgesteld die een hoog risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van de klant, wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze inbreuk.

Tot slot heeft de klant de mogelijkheid om zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

3.2. Hoe deze rechten uit te oefenen?

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de vennootschap TAPE À L’OEIL die de persoonsgegevens heeft verzameld. Er kan contact worden opgenomen:
• • elektronisch via [email protected]

Het verzoek moet de naam, voornaam, postadres, e-mailadres en, indien mogelijk, de referentie van de klant vermelden.

Na verificatie van uw identiteit stuurt TAPE À L’OEIL een antwoord binnen één maand na uitoefening van het recht. In bepaalde gevallen, die verband houden met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Voor deze rechten kunnen sommige uitzonderingen gelden die door de geldende regelgeving worden bepaald.

Indien geen of onvoldoende antwoord wordt gegeven, kan de betrokkene zich tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wenden:
voor België: gegevensbeschermingsautoriteit www.autoriteprotectiondonnees.be;
voor Luxemburg: nationale commissie voor gegevensbescherming https://cnpd.public.lu.

4.1. Ontvangers en onderaannemers van TAPE À L’ŒIL

UUw gegevens worden doorgegeven aan partners van TAPE À L’OEIL die de gegevens kunnen verwerken voor hun rekening (dit zijn ontvangers) of alleen voor rekening en volgens de instructies van TAPE À L’OEIL (dit zijn onderaannemers).

De ontvangers van de gegevens zijn:

 • betaalinstellingen (banken)
 • handelspartners voor marketingdoeleinden. Klik hier voor de lijst met handelspartners;
 • - Een betaaloplossing voor de service TAO New Life :
  - Het bedrijf Mango Pay verwerkt de gegevens als partner-verantwoordelijke voor de ontvangst en uitvoering van betalingstransacties; het beheer van klantrelaties en klachten; de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hun beleid voor gegevensbescherming is hier toegankelijk.

TAPE À L’OEIL doet ook een beroep op onderaannemers voor de volgende handelingen:

 • beveiligde betaling op de website en dienst TAO NEW LIFE;
 • fraudebestrijding;
 • verzending van bestellingen en pakketten;
 • uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen van de Website, de interne toepassingen, het centrale informatiesysteem en de winkels TAPE À L’OEIL;
 • verzamelen van feedback van klanten;
 • verzending van marketingmails;
 • beheer van het callcenter;
 • terbeschikkingstelling van een SAAS-platform in de mobiele applicatie waarmee TAO-klanten tweedehandskleding van TAO NEW LIFE kunnen verkopen.

Voor bepaalde verrichtingen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan vennootschappen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie en in overeenstemming met de geldende regelgeving, verzekert TAPE À L’OEIL zich dat deze gegevensoverdrachten beveiligd zijn.

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten:

Activiteit Land van bestemming van de gegevens Inkadering van de overdracht van de gegevens
Gebruik van gegevens naar social media Verenigde Staten Modelcontractbepalingen
Oplossing voor kantoorautomatisering in de cloud Verenigde Staten / Japan / Canada / Australië Modelcontractbepalingen
CRM-beheeroplossing en prospectie Verenigde Staten Modelcontractbepalingen
Beveiligde betaaloplossing TAO NEW LIFE Brasilië / Mexico / Verenigde Staten / Australië / Singapoure / China Modelcontractbepalingen

TAPE À L’OEIL heeft precieze regels bepaald betreffende de bewaartermijn van de persoonsgegevens van klanten. Behoudens andersluidende wettelijke verplichting worden de gegevens in principe bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

De bewaartermijnen gelden als volgt:

 • de gegevens van potentiële klanten (die nooit gekocht hebben) worden 3 jaar na de laatste contactname van de potentiële klant bewaard;
 • de klantgegevens worden gedurende 3 jaar na de laatste aankoop bewaard;
 • cookies voor het meten van bezoekersstatistieken, voor gerichte reclame en voor het delen op social media worden gedurende 13 maanden op het apparaat van de klant geplaatst;
 • aankoopfacturen worden gedurende 10 jaar bewaard.

TAPE À L’OEIL gebruikt uw gegevens om u gerichte reclameboodschappen te sturen, met name via post, e-mail-, sms- en push-berichten of social media.

TAPE À L’OEIL houdt zich aan de regels van richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, die voorziet in de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant voor verzending van marketingberichten langs elektronische weg (e-mail of sms).

Bij het aanmaken van uw account op de website wordt uitdrukkelijk gevraagd om uw toestemming om aanbiedingen van TAPE À L’OEIL per e-mail te krijgen.

TAPE À L’OEIL stuurt u geen persoonlijk gerichte e-mails of sms-berichten als u daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Er bestaat een uitzondering waarbij de klant mag worden benaderd zonder dat hij zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven, namelijk als hij al klant is van de vennootschap TAPE À L’OEIL en het doel van de benadering het aanbieden van gelijkaardige producten of diensten is.

In alle gevallen kan de klant zich verzetten tegen het krijgen van deze berichten door de volgende handelingen uit te voeren:

 • elke e-mail bevat een link waarmee men zich kan uitschrijven;
 • een SMS-bericht “stop SMS” kan worden gestuurd naar het vermelde nummer;
 • er kan contact worden opgenomen met de klantenservice.

TAPE À L’OEIL kan telefonisch contact met u opnemen om aanbiedingen voor producten of diensten aan te bieden. Als u niet wilt worden gebeld, kunt u zich inschrijven op de ‘bel-me-niet-meer’-lijst tegen telemarketing op de website www.dncm.be

9.1. WAT IS EEN COOKIE ?

Cookies zijn kleine, vaak versleutelde tekstbestanden die in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Het kan ook gaan om een ingebouwde javascript-code in een webpagina of om een SDK in de mobiele app.

Ze zijn bedoeld om anonieme informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken.

Cookies worden ook gebruikt om de bezoekersfrequentie en/of -statistieken op onze website te analyseren, met name om de snelheid van onze website te verbeteren.

De verkregen gegevens zijn echter beperkt. Ze hebben alleen betrekking op het aantal bezochte pagina’s, de locatie vanwaar het IP-adres verbinding maakt met de website, de frequentie en herhaling van de bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de provider of het type apparaat vanwaar het bezoek wordt uitgevoerd. Gegevens zoals naam, voornaam van de gebruiker of postadres worden in geen geval verkregen.

Cookies beschadigen uw computer niet en kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie lezen of wijzigen.

9.2. WAARVOOR DIENEN COOKIES ?

AAfhankelijk van uw keuzes (die u op elk moment kunt wijzigen) stellen de cookies die wij verzenden, ons hoofdzakelijk in staat om uw inloggegevens te bewaren, u gerichte advertenties te sturen die zijn afgestemd op uw interesses en bezoekersstatistieken op te stellen.

9.3. BEWAARDUUR VAN COOKIES

Tenzij anders vermeld in de door TAO op de website gebruikte voorkeurenmenu worden de cookies gedurende 13 maanden bewaard na de eerste plaatsing in het apparaat van de gebruiker.

9.4. DE GEBRUIKTE COOKIES

De gebruikte cookies worden beschreven in het voorkeurenmenu die TAO gebruikt op de website.Préférences de cookies

9.5. UW VOORKEUREN

U kunt uw keuzes met betrekking tot het plaatsen van cookies en andere tracers eenvoudig beheren via het door TAO gebruikte voorkeurenmenu op de website. Préférences de cookies

Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Zie mijn winkelmandje
 
Om alle klanten tevreden te stellen zijn uw aankopen gelimiteerd tot 30 artikelen gedurende solden.
Maak u geen zorgen, als u meer wenst kan u altijd een tweede bestelling plaatsen !
De geselecteerde artikel is niet op voorraad.
Dit product is niet beschikbaar voor levering in het geselecteerde land