BELEID VOOR HET BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

TAPE À L'ŒIL verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn klanten te beschermen en daarvoor het beste beschermingsniveau waarborgen.
Om zijn diensten te leveren, verzamelt TAPE À L'ŒIL persoonlijke gegevens van de bezoekers van zijn TAPE À L'ŒIL-website en van de klanten in de winkels.
TAPE À L'ŒIL verbindt zich als gegevensbeheerder ertoe te voldoen aan de bepalingen van de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016, aangaande de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de gewijzigde wet No. 78-17 van 6 januari 1978.

Het bedrijf dat de persoonlijke gegevens verzamelt en de gegevensverwerking uitvoert, is: : TAPE À L'ŒIL, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 1.200.000,00, geregistreerd bij het bedrijven- en handelsregister Lille Métropole onder nummer 389.632.639, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan 24 avenue du Grand Cottignies 59290 WASQUEHAL.

TAPE À L’ŒIL verzekert zich ervan te beschikken over een of meerdere van de volgende rechtsgrondslagen om persoonlijke gegevens te verzamelen:

 • De uitvoering van een contract (bv : voor het afhandelen en versturen van een bestelling of voor het openen en beheren van een TAPE À L’ŒIL-klantaccount), of;
 • De uitvoering van een wettelijke verplichting (bv: bewaren van facturen), of;
 • Wanneer dat in het legitieme belang is van TAPE À L’ŒIL, of;
 • Wanneer de klant zijn toestemming heeft gegeven aan het verzamelen van de gegevens.

Het het legitieme belang van TAPE À L’ŒIL mag niet strijdig zijn met de rechten en vrijheden van de klanten. Voorbeelden van legitieme belangen, genoemd in de AVG, zijn fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep van bedrijven.

TAPE À L’ŒIL verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar klanten om de volgende behandelingen uit te voeren:

Doel van behandeling door TAPE À L’ŒIL Rechtsgrondslag
Beheer van het klantaccount, van het koopmandje en de bestellingen; Uitvoering van een contract, dat is aangegaan tussen een klant en TAPE À L’ŒIL
Beheer van de betalingen;
Beheer van de leveringen;
Beheer van de klantrelatie (telefoon / e-mail), het volgen van de bestellingen, de after-sale service, de retourproducten en de terugbetalingen;
Beheer van de klanttevredenheid (Vragen om reviews van klanten over de producten en over de prestaties van de klantenservice); Legitiem belang van TAPE À L’ŒIL om de kwaliteit van de diensten te verbeteren
Fraudebestrijding bij de betaling van de bestelling en beheer van de niet-betaalde bestellingen; Uitvoering van een contract, dat is aangegaan tussen een klant en TAPE À L’ŒIL.
Legitiem belang
Statistische, analyse, keuze- en segmenterings-operaties van de klanten, om de klanten beter te leren kennen; Legitiem belang van TAPE À L’ŒIL om de kennis over zijn klanten te verbeteren.
Het sturen van doelgerichte, commerciële aanbiedingen per e-mail, SMS, op de sociale netwerken, op andere websites of enig ander medium; Instemming van de klant
Legitiem belang van het sturen van prospectie op papier
Meten van de bezoekfrequentie van de sites (mobiel en desktop) en de apps; Instemming van de klant
Deelmogelijkheden ter beschikking stellen op de sociale netwerken;
Publicitaire en wedstrijdspellen organiseren; Legitiem belang
Het delen van informatie met commerciële partners; Uitvoering van een contract, dat is aangegaan tussen een klant en TAPE À L’ŒIL
Instemming van de klant (voor prospectie-operaties via elektronische weg)

3.1. Welke rechten kunnen worden uitgeoefend?

Op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon van wie de gegevens zijn verzameld het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Een recht op toegang
 • Een recht op rectificatie,
 • Een recht op verzet tegen de verwerking van zijn gegevens en het wissen van zijn gegevens
 • Een recht om zich te verzetten tegen profilering
 • Een recht om behandeling te beperken,
 • Een recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens

De klant kan, in overeenstemming met artikel 40-1 van Wet 78-17 van 6 januari 1978, ook richtlijnen opstellen voor het bewaren, wissen en het communiceren van persoonlijke gegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

Wanneer TAPE A L’ŒIL in verband met persoonsgegevens een inbreuk constateert die waarschijnlijk een groot risico voor de vrijheid van klant oplevert, zal de klant zo snel mogelijk van deze inbreuk op de hoogte worden gebracht.

Ten slotte heeft de klant de mogelijkheid om zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

3.2. Hoe kunnen ze worden uitgeoefend?

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij het bedrijf TAPE À L’ŒIL, wat de de persoonlijke gegevens op de volgende wijze verzamelt:
Op elektronische wijze, naar het adres: [email protected]

De aanvraag moet de naam, voornaam, postadres, e-mail en, indien mogelijk, het klantnummer vermelden.

Na verificatie van uw identiteit, stuurt TAPE A L'ŒIL een antwoord binnen 1 maand na de uitoefening van het recht. In sommige gevallen kan deze tijdslimiet vanwege de complexiteit van de toepassing of het aantal aanvragen met 2 maanden worden verlengd.

Deze rechten zijn in bepaalde gevallen, waarin de regelgeving voorziet, onderworpen aan uitzonderingen.

In het geval de betrokkene geen of een onbevredigend antwoord krijgt, heeft deze de mogelijkheid om de zaak door te verwijzen naar de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (de CNIL : www.cnil.fr).

Uw gegevens worden doorgegeven aan partners van TAPE À L’ŒIL, die de gegevens voor eigen gebruik kunnen verwerken (ze zijn ontvangers) of alleen voor het account, volgens de instructies van TAPE À L’ŒIL (zij zijn onderaannemers).

De ontvangers van de gegevens zijn:

 • Betalingsinstellingen (banken)
 • Zakelijke partners, voor commerciële prospectiedoeleinden. Klik hier voor een lijst met zakelijke partners.
 • Franchisenemers van het TAPE À L'ŒIL-franchisenetwerk.

TAPE À L’ŒIL maakt ook gebruik van onderaannemers voor de volgende bewerkingen:

 • Beveiligde betaling op de site
 • Fraudebestrijding
 • Verzending van bestellingen en pakjes
 • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkeling van de website, van interne applicaties tot het centrale informatiesysteem in de TAPE À L'ŒIL-winkels.
 • De verzameling van klantreviews
 • Verzending van e-mails voor zakelijke prospectie
 • Beheer van het callcenter

Voor bepaalde transacties kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie zorgt TAPE À L'ŒIL, in overeenstemming met de geldende regelgeving, voor de beveiliging van deze gegevensoverdrachten.

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten:

Activiteit Land voor de bestemming van de gegevens Toezicht op de gegevensoverdracht
Exploitatie van de gegevens naar de sociale netwerken Verenigde Staten Privacy Shield
Cloud Office-toepassing Verenigde Staten / Japan / Canada / Australië Binding Corporate Rules
Toepassing voor CRM-beheer en prospectie Verenigde Staten Privacy Shield

TAPE À L’ŒIL heeft precieze regels vastgesteld met betrekking tot de bewaringstermijn van de persoonlijke gegevens van klanten. In principe worden de gegevens, tenzij anderszins vereist door de wet, bewaard gedurende de benodigde tijd voor het vervullen van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

De bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Gegevens van een prospect (iemand die nog nooit heeft gekocht) worden bewaard tot 3 jaar na het laatste contact met de prospect;
 • Klantgegevens worden 3 jaar vanaf de laatste aankoop bewaard;
 • Cookies voor doelgroepmetingen, gerichte publiciteit en delen met sociale netwerken worden gedurende 13 maanden bewaard op de klantenterminal;
 • Aankoopfacturen worden 10 jaar bewaard.

TAPE À L’ŒIL verzamelt zonder toestemming van de houder van het ouderlijk gezag , die deze gegevens zelf communiceert, geen gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

TAPE À L’ŒIL gebruikt uw contactgegevens om u gerichte reclame te sturen, met name via e-mail, post, SMS of sociale netwerken.

TAPE À L'ŒIL voldoet aan de regels van de EG-Richtlijn 2002/58 van 12 juli 2002, die voorziet in de uitdrukkelijke voorafgaande verkrijging van de toestemming van de klant voor het verzenden van commerciële prospectie via elektronische weg (e-mail of SMS).

Daarom wordt u bij het aanmaken van uw account op de site uitdrukkelijk gevraagd om uw toestemming om per e-mail aanbiedingen van TAPE À L’ŒIL te ontvangen.

TAPE À L’ŒIL stuurt u geen persoonlijke verzoeken per e-mail of SMS als u daarin niet heeft toegestemd.

Er is een uitzondering: wanneer de klant echter, zonder zijn voorafgaande toestemming te hebben gegeven, kan worden benaderd zodra hij al klant is van het bedrijf TAPE À L’ŒIL, in die zin dat het doel van de prospectie is om analoge producten of diensten aan te bieden.

In alle gevallen heeft de klant de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van deze verzoeken door de volgende acties uit te voeren:

 • Voor de e-mail: in elke e-mail staat een link, waarop men kan klikken om zich af te melden;
 • Voor SMS: door een stop-SMS naar het aangegeven nummer te sturen;
 • Door contact op te nemen met de klantenservice.

TAPE À L’ŒIL heeft de mogelijkheid om telefonisch contact met u op te nemen, om u aanbiedingen voor producten of diensten voor te stellen. Als u niet wilt worden benaderd, heeft u de mogelijkheid om uzelf te registreren op de lijst met bezwaarden tegen telefoongesprekken die te vinden is op de site www.bloctel.gouv.fr

9.1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine, vaak versleutelde tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wanneer u bepaalde websites bezoekt.

Ze zijn bedoeld om anonieme informatie te verzamelen over hoe gebruikers op onze website navigeren.

Cookies zijn ook nuttig om het aantal bezoekers van onze site en hun frequentie te weten te komen en vooral om ervoor te zorgen dat die snel werkt.

De verkregen gegevens zijn echter beperkt. Ze betreffen alleen het aantal bezochte pagina's, de stad waar het IP-adres van de verbinding met de website zich bevindt, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de exploitant of het type terminal waar vandaan het bezoek plaatsvindt. Gegevens zoals de naam, de voornaam van de gebruiker of het postadres van de verbinding worden in geen enkel geval verkregen.

Cookies beschadigen uw computer niet en kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Het is goed om te weten dat alleen de uitgever van een cookie de informatie daarin kan lezen of wijzigen.

9.2. Waarvoor dienen cookies?

Afhankelijk van uw keuzes (die u op elk moment kunt wijzigen), geven de cookies die wij uitgeven ons hoofdzakelijk de mogelijkheid uw aanmeldingsgegevens te bewaren, om bezoekersstatistieken bij te houden en u gerichte reclames aan te bieden, die zijn afgestemd op uw interesses.

9.3. Duur van de opslag van cookies

De cookies worden gedurende 13 maanden na de eerste plaatsing bewaard op de terminal van de gebruiker.

9.4. De gebruikte cookies

A/ Strikt nodige cookies

Dit zijn de cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van onze website. Hiermee kunt u de belangrijkste functies van onze site gebruiken, zoals navigeren op onze site, een koopmandje aanmaken, uw profielgegevens opslaan. Het accepteren van deze cookies is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van onze website. Als u ze weigert, kunnen we geen normale navigatie op onze site garanderen.

B/ Functionele cookies

Doelgroepreclame via Google
We gebruiken Google-remarketinglijsten om advertenties te tonen aan mensen die de website www.t-a-o.com al hebben bezocht.

Als u deze service niet wilt gebruiken, kunt u zich afmelden voor deze Google-reclameservice, door de instructies op te volgen die zijn beschreven op de pagina ‘Over Google-advertenties’. Hier wordt onder meer uitgelegd hoe u door Google en deelnemende bedrijven verspreide reclame, gebaseerd op interesses, kunt uitschakelen.

Als u de DoubleClick-cookie, waarmee Google zijn reclame beheert, permanent wilt uitschakelen kunt u er ook voor kiezen de DoubleClick opt-outextensie te installeren.

Doelgroepreclame via NextPerformance
Wij gebruiken de toepassing Nexperformance om advertenties te tonen aan mensen die de website www.t-a-o.com al hebben bezocht. Wilt u er meer over weten, of Nextperformance weigeren: https://rakutenmarketing.com/fr-fr/

Doelgroepreclame via Facebook
Wij gebruiken Facebook om advertenties te tonen aan mensen die de website www.t-a-o.com al hebben bezocht. Wilt u er meer over weten, of het gebruik van Facebook-cookies weigeren: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Doelgroepreclame per e-mail
Na het surfen op onze website www.t-a-o.com ontvangt u een e-mail, hoewel u uw e-mailadres niet aan Tape à l’œil heeft verstrekt. Hoe is dit mogelijk?
Tape à l’oeil gebruikt SaleCycle E-mail: Het doel van SaleCycle E-mail is om gebruikers te vinden die onze website www.ta-a-o.com al hebben bezocht en hen gepersonaliseerde e-mails te sturen.
Salecycle gebruikt cookies om gebruikers te onderscheiden en op basis van hun browsegeschiedenis worden vervolgens de advertenties die zij ontvangen gepersonaliseerd. Klik hier voor meer informatie of om Salecycle te weigeren.
Tape à l’oeil adresseert u dus niet rechtstreeks deze e-mail en kent uw e-mailadres voor deze behandeling dus niet, dat blijft bij de partner.

Cookies voor analyse
We gebruiken analytische cookies en verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze site. Geaggregeerde, anonieme gegevens van deze cookies worden alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

Cookies voor reclames
We gebruiken cookies om u reclame-aanbiedingen en relevante aankondigingen te sturen, die volgens uw browsegeschiedenis zijn afgestemd op uw interesses.
Het weigeren van deze cookies zal de verspreiding van advertenties op onze website niet opschorten en enkel resulteren in reclame die niet is aangepast aan uw interesses of gerelateerd is aan uw browsegeschiedenis.


C/ COOKIES VAN DERDEN

Dit zijn cookies die op uw terminal worden geplaatst door externe bedrijven.

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden valt onder het privacybeleid van deze derde partij.

Wij kunnen op onze site ook knoppen plaatsen van het type "Delen" of "Like" van sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter.

Het sociale netwerk kan u middels deze knop identificeren, zelfs als u deze knop niet heeft gebruikt bij het raadplegen van onze site. Het is zo dat het sociale netwerk door dit type applicatieknop op uw terminal uw navigatie op onze site kan volgen, na een sessie die eerder op het sociale netwerk is geopend terwijl u op onze site browste.

We hebben geen enkele controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw navigatie op onze site en de verbanden met de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen, om te weten wat het gebruiksdoel, de reclame en de navigatie-informatie is die zij kunnen verzamelen via deze applicatieknoppen.

Deze toegangsrechten zijn normaal gesproken voor elk van deze netwerken te configureren in uw gebruiksinstellingen.

9.5. Uw keuzes

A/ Toestemming voor cookies:

De plaatsing van een cookie op een terminal is feitelijk afhankelijk van de wil van de gebruiker daarvan. U kunt op elk gewenst moment gratis uw cookievoorkeuren aanpassen met de keuzes die uw browsersoftware biedt.

Als u in uw browser het plaatsen van cookies op uw apparaat heeft geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn bijgesloten in de inhoud van de pagina's die u heeft bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte op uw apparaat.

Ze zijn alleen te lezen door hun uitgever.

B/ Cookies weigeren:

U kunt het plaatsen van alle of een deel van de door ons uitgegeven cookies verwijderen of weigeren, door de instellingen van uw browser aan te passen.

Als u echter weigert om cookies die wij hebben uitgegeven op uw terminal te laten plaatsen, of als u de cookies verwijdert die we daar hebben opgeslagen, kunt u niet langer profiteren van een aantal functies die nodig zijn om op bepaalde plaatsen van onze site te navigeren.

Dit kan het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren.

Dit kan ook het geval zijn wanneer we vanwege technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taalinstellingen die op het scherm worden weergegeven of het land waaruit uw computer verbinding lijkt te maken met internet, niet kunnen herkennen.

In een dergelijk geval aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de slechte werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u heeft geweigerd of verwijderd.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes, is de configuratie van elke browser anders. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen betreffende cookies kunt aanpassen.

Voor Chrome ™: open het configuratiemenu en selecteer Instellingen; klik op Geavanceerde instellingen, vervolgens Inhoudsinstellingen en kies vervolgens de gewenste opties.
Voor Internet Explorer ™: open het menu Tools en selecteer Internetopties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens het gewenste niveau.
Voor Firefox ™: Open het menu Tools en selecteer Opties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens de gewenste opties.
Voor Safari ™: kies Safari> Voorkeuren en klik op Beveiliging; klik op Toon cookies en kies de gewenste opties.
Voor Opera ™: Open het menu Tools en selecteer Voorkeuren; klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens in het gedeelte Cookies op Cookies beheren; kies de gewenste opties.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Zie mijn winkelmandje
 
Om alle klanten tevreden te stellen zijn uw aankopen gelimiteerd tot 30 artikelen gedurende solden.
Maak u geen zorgen, als u meer wenst kan u altijd een tweede bestelling plaatsen !
De geselecteerde artikel is niet op voorraad.
Dit product is niet beschikbaar voor levering in het geselecteerde land