ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN www.taokids.be, MyTAO-app – BELGIË

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “ AVV ” ) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen tussen :

1. Het bedrijf TAO België, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000,00 EURO, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt in Chaussée de Bruxelles 412, (1410) Waterloo, België. Geregistreerd bij het Belgische Register onder nummer 0890.847.703
Telefoon : 078/050073
Contactformulier : klik hier.
Publicatiedirecteur : Edouard BLANCHON (hierna “ TAO “)

EN

2. Iedereen die producten wil aanschaffen die door TAO te koop worden aangeboden op de internetsite www.taokids.be of de app MyTAO voor aankoop van nieuwe producten (hierna genoemd “de klant “).

De klant verklaart voorafgaand aan zijn bestelling dat :

 • De aankoop van producten op de de internetsite www.taokids.be of via deapp MyTAO (hierna “de site “) niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en is beperkt tot strikt persoonlijk gebruik;
 • Hij/zij de volledige rechtsbevoegdheid heeft, waardoor hij/zij zich aan deze AVV kan houden .


Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder die welke gelden voor verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.Deze AVV zijn op elk moment toegankelijk op de site en prevaleren, waar van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de door TAO geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties. De producten die op de site worden gepresenteerd, worden wereldwijd te koop aangeboden.
De aanbiedingen van de producten gelden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Tegen de wijzigingen van deze AVV kunnen de gebruikers van de site vanaf het online plaatsen geen bezwaar maken en ze zijn niet van toepassing op eerder afgesloten transacties.
Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de site impliceert de volledige aanvaarding van deze AVV die uitdrukkelijk worden erkend door de klant, welke met name afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document en waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt bij TAO.

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN

Het is aan de klant om op de site die producten te selecteren die hij/zij wenst te bestellen, volgens de volgende methoden: De klant selecteert de gewenste producten, voegt ze toe aan zijn/haar winkelmandje en gaat via de verschillende validatie- en acceptatieschermen over tot betaling. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na de laatste validatie van het betalingsscherm voor bestellingen. De verkoop is echter pas definitief nadat aan de klant een e-mail is gestuurd waarin de aanvaarding van de bestelling en de incassering van de volledige prijs door TAO wordt bevestigd.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN

De producten worden geleverd tegen de prijzen die van kracht zijn zoals vermeld op de site wanneer de bestelling wordt geregistreerd door TAO. De prijzen worden weergegeven in euro's inclusief alle belastingen.

De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Indien het tarief zou worden gewijzigd, zouden deze wijzigingen kunnen worden weerspiegeld in de prijs van de producten zonder dat de klant hiervan vooraf op de hoogte werd gebracht.

Deze prijzen zijn vast en kunnen tijdens hun geldigheidsduur niet worden herzien. Ze zijn exclusief leveringskosten, die extra worden gefactureerd onder de voorwaarden die worden aangegeven op de site en worden berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. De betaling die van de klant wordt gevraagd, komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

ARTIKEL 4 – BETAALVOORWAARDEN

4.1 Betaalwijzen

De prijs is online in zijn totaliteit betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling. TAO is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren indien deze aan TAO niet de volledige prijs betaalt onder de hieronder aangegeven voorwaarden.

 • Betaling middels Paypal :
  Paypal-betalingen worden afgeschreven op het moment dat de betaling voor de bestelling wordt gevalideerd.
 • Betaling middels bankpas :
  Bankpas-betalingen worden afgeschreven op het moment dat de betaling voor de bestelling wordt gevalideerd.
 • Betaling met een Shopping Pass cadeaubon
  Betalen met cadeaubonnen is alleen mogelijk voor Shopping Pass bonnen en alleen in de winkel. Shopping Pass bonnen worden niet aanvaard als betaalmiddel online. Geen enkel ander formaat cadeaubon wordt aanvaard als betaalmiddel.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat bankcheques een vorm van betaling zijn die binnen het TAO-netwerk (in de winkel en online) wordt geweigerd.

4.2 Specifieke kenmerken van de cadeaubon

Aankoop van de cadeaubon (nieuwe generatie - vanaf 14/04/2022)

De Cadeaubon wordt uitsluitend verkocht in de winkels van Tape à l'Œil. Er zijn geen erkende wederverkopers of internetverkopen. Elke aankoop van een Cadeaubon anders dan in een Tape à l'Œil winkel is frauduleus, waarvan de klant op de hoogte wordt gesteld.

De klant erkent dat in geval van aankoop van een Cadeaubon anders dan in een Tape à l'Œil winkel, alleen hij/zij aansprakelijk is voor de gevolgen van de fraude. Tape à l'Œil kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en het bedrijf is de klant niets verschuldigd.

De prijs van de Cadeaubon kan contant of met een creditcard worden betaald. Cadeaubonnen kunnen worden gecrediteerd voor een bedrag tussen €10 en €250 op het moment van aankoop.

De Gift Card kan niet worden terugbetaald na aankoop. Het oorspronkelijke tegoed of het beschikbare tegoed kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden terugbetaald op welke manier dan ook.

4.2.2 : Gebruik van de Cadeaubon

Elke aankoop of elk gebruik van de Cadeaubon impliceert de volledige aanvaarding door de koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden, die beschikbaar zijn en kunnen worden geraadpleegd in de winkels van TAPE A L'OEIL, op de achterzijde van de Cadeaubon en op de website www.taokids.be.

Geldigheid

De Cadeaubon is uitsluitend geldig voor de aankoop van producten in de TAPE A L'OEIL-winkels in Frankrijk en op onze website www.taokids.be.

De Cadeaubon is een jaar geldig vanaf de datum van aankoop. De vervaldatum staat vermeld op het activeringsbewijs van de Cadeaubon en kan op verzoek worden verkregen bij de kassa of bij de klantenservice. De klant kan ook het saldo en de historiek van zijn aankopen raadplegen op de website www.taokids.be. Deze geldigheidsperiode kan niet worden verlengd. Na de vervaldatum kan de kaart niet meer worden gebruikt voor de aankoop van TAPE A L'OEIL-producten en kan het ongebruikte saldo niet worden opgeëist.

Gebruiksvoorwaarden

Met de Gift Card kan de begunstigde aankopen doen voor een initieel en maximaal bedrag van 10 tot 250 euro (volgens het voorafbetaalde bedrag vermeld op de activatiebon van de Gift Card en meegedeeld aan de kaarthouder op aanvraag aan de kassa of aan de klantendienst via het nummer op de achterzijde van de kaart).

De Gift Card kan gebruikt worden in een of meerdere transacties tot het bedrag op de kaart opgebruikt is.

Als de prijs van de producten gekocht met de Cadeaubon lager is dan de initiële waarde, wordt deze prijs afgetrokken van het initiële bedrag, waarbij het beschikbare saldo overeenkomt met het verschil tussen het vorige saldo en het bedrag van de aankoop. Het resterende saldo van de Cadeaubon wordt vermeld op de bon "TPE" die bij de aankoop wordt overhandigd. Dit saldo kan ook op verzoek aan de kassa aan de kaarthouder worden meegedeeld.

Indien de prijs van de met de Cadeaubon gekochte producten hoger is dan het oorspronkelijke saldo of, in voorkomend geval, het beschikbare saldo, kan het verschil contant worden betaald of met elk ander betaalmiddel dat door de TAPE A L'OEIL-winkels wordt aanvaard.

Wanneer de geldigheidsdatum is verstreken of het saldo is opgebruikt, kan de Cadeaubon worden vernietigd. Als u echter een aankoop hebt betaald op de website www.taokids.be en u moet worden terugbetaald, raden wij u aan de Cadeaubon te bewaren, omdat deze automatisch wordt gecrediteerd op het betaalmiddel dat bij de aankoop werd gebruikt.

4.2.3 : Aansprakelijkheid

De Cadeaubon is niet nominatief en de verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan ligt uitsluitend bij de houder.

TAPE A L'OEIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van de Cadeaubon. TAPE A L'OEIL zal de Cadeaubon niet vervangen of terugbetalen.

De Cadeaubon wordt verkocht voor persoonlijk en niet-beroepsmatig gebruik. Elke wederverkoop van de Cadeaubon is strikt verboden en kan aanleiding geven tot een klacht wegens fraude door Tape à l'Oeil.

De Gift Card code is eveneens persoonlijk. In geval van openbaarmaking van de code, is alleen de klant verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende fouten en schade.

4.2.4 : Klachten en geschillen

Elke klacht betreffende het gebruik van de Cadeaubon moet worden gericht aan : TAPE A L'OEIL - Klantendienst - 24 Avenue du Grand Cottignies 59290 WASQUEHAL, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of rechtstreeks op de website www.taokids.be via het contactformulier ( https://www.taokids.be/nl/contact ).

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Cadeaubon is onderworpen aan het Franse recht en wordt voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.

ARTIKEL 5 – BEVEILIGING VAN BETALINGEN

Om de veiligheid van betalingen te waarborgen, maakt TAO gebruik van een beveiligde betalingsdienst. Bankgegevens zijn gecodeerd (SSL-beveiligingsstandaard) en circuleren niet onversleuteld op internet.

ARTIKEL 6 – LEVERINGEN

De door de klant gekochte producten worden binnen een periode van maximaal dertig (30) dagen vanaf de bevestiging van de bestelling geleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven bij het bestellen op de site. De bestelde producten worden in één keer geleverd, behalve in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Als om een andere reden dan overmacht niet binnen deze periode wordt geleverd, kan de verkoop worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de klant onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 138-2 en L 138-3 van het consumentenwetboek. De door de klant overgemaakte bedrqagen worden dan maximaal veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract geretourneerd, met uitzondering van compensaties of inhoudingen. TAO biedt bij een minimaal bestelbedrag van € 10 ook gratis levering aan een van zijn winkels, vermeld op de site.
De klant moet de staat van de geleverde producten controleren. Hij/zij heeft een termijn van 14 dagen vanaf de levering om een klacht in te dienen via het contactformulier (https://www.taokids.be/nl/contact ) over alle voorbehouden of klachten wegens niet-conformiteit of kennelijk defect van de geleverde producten, met alle relevante ondersteunende documentatie. Na deze periode en bij niet-naleving van deze formaliteiten, worden de producten geacht te voldoen en vrij te zijn van zichtbare gebreken en kan geen enkele klacht geldig worden aanvaard door TAO. TAO zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten vervangen waarvan de zichtbare gebreken of het gebrek aan conformiteit naar behoren zijn bewezen door de klant, onder de voorwaarden voorzien in de artikelenL 211-4 van het consumentenwetboek en die, die zijn voorzien in deze AVV.
De levermethoden zijn de volgende :

 • Levering in een winkel van TAO België (buiten uitverkoopperiodes en onder voorbehoud van wijziging door TAO) (€ 3,50 - gratis bij een aankoopbedrag van € 10 of meer) :
  De klant moet naar de gekozen winkel gaan en de e-mail met het besteloverzicht meenemen. De klant heeft vanaf de aankomst van het pakket 10 kalenderdagen om het pakket in de winkel af te halen. De klant wordt middels een e-mail op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van zijn pakket. Bij wijze van uitzondering heeft de klant tijdens privéverkoop- en uitverkoopperiodes 5 kalenderdagen vanaf de aankomst van zijn webbestelling om zijn pakket in de winkel af te halen.
 • Levering bij een Relay-ophaalpunt (€ 3,50 - gratis bij een aankoopbedrag van € 60 of meer) :
 • Levering via de Post : € 5,90 in België, Nederland en Luxemburg.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD - OVERDRACHT VAN RISICO'S

TAO behoudt de volledige eigendom van de producten tot volledige betaling door de klant van de prijs; de hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op het moment dat de klant de producten fysiek in bezit neemt.

ARTIKEL 8 – RETOUREN EN RUILEN

8.1. UITGANGSPUNT

RECHT OP HERROEPING
In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de klant, zonder opgaaf van redenen of een boete te hoeven betalen een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de producten om zijn herroepingsrecht ten opzichte van TAO uit te oefenen,te ruilen of om terugbetaling te vragen, op voorwaarde dat de producten worden geretourneerd in hun originele verpakking, nieuw en geëtiketteerd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan TAO van het besluit tot herroeping van de klant. Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen de bovengenoemde periode, worden alleen de prijs van de volledige bestelling van de gekochte producten en de bezorgkosten vergoed; de retourkosten blijven voor rekening van de klant die voor levering per post heeft gekozen. Voor retourzendingen via Mondial Relay kan de klant een gratis retourlabel afdrukken via onze website : https://www.mondialrelay.be/nl-be/pakje-verzenden/retourneren-pakket/maak-een-terugkeer?brandId=BDTAPEAL&Country=BE&Language=NL&SiteId=TAPEAL

Ruilen (alleen mogelijk in de winkel - afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de door de klant geretourneerde producten door TAO.

TEVREDENHEIDSGARANTIE

Producten die op de site zijn besteld door een klant met een geldige klantenkaart, kunnen vanaf de aankoop gedurende het gehele seizoen worden omgeruild of terugbetaald, dat wil zeggen tot de laatste dag van de nationale uitverkoop voor het betreffende seizoen.
De terugbetaling zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Alleen de prijs van het product wordt aan de klant terugbetaald.

8.2. VOORWAARDEN EN WIJZEN VAN RETOUREN - AANKOPEN VIA INTERNET

Het geretourneerde product moet, vergezeld van de aankoopfactuur en het verplichte ordernummer, in de originele en complete staat zijn (verpakking, etiketten, accessoires, ...) zodat het in nieuwe staat opnieuw kan worden verkocht. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

 • Ruilen of terugbetaling in een winkel van TAO (gratis service)
  De terugbetaling vindt plaats op vertoon van de factuur of op vertoon van de e-mail met het besteloverzicht (inclusief het verplichte bestelnummer).
 • Per post : Een product kan door de klant worden geretourneerd naar het volgende adres :
  DC1 Geodis - Internetretour TAO - Parc des industries Artois-Flandres - 450 rue de Bruxelles 62138 Douvrin, France (de retourkosten zijn uitsluitend voor rekening van de klant)
 • De klant kan het product naar een punt van Relais Mondial Relay brengen (gratis service), vergezeld van de naar behoren ingevulde bon - zonder deze informatie is terugbetaling onmogelijk.

8.3. VOORWAARDEN EN WIJZEN VAN RETOUREN – AANKOPEN IN DE WINKEL

Het geretourneerde product moet, vergezeld van de aankoopfactuur en het verplichte ordernummer, in de originele en complete staat zijn (verpakking, etiketten, accessoires, ...) zodat het in nieuwe staat opnieuw kan worden verkocht. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

 • Ruilen of terugbetaling in een winkel van TAO (gratis service)

De terugbetaling vindt plaats op vertoon van de factuur of op vertoon van de e-mail met het besteloverzicht (inclusief het verplichte bestelnummer).

ARTIKEL 9 – WETTELIJKE GARANTIES

 • De door TAO geleverde producten profiteren, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:
  van de wettelijke garantie op conformiteit voor producten die kennelijk defect of beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de bestelling (artikelen L211-4 en volgende van het consumentenwetboek). De klant :
  - heeft vanaf de levering van de goederen een termijn van twee jaar om tegen de verkoper op te treden;
  - kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde product, met inachtneming van de kosten die zijn voorzien in artikel L 217-9 van het consumentenwetboek;
  - is gedurende zes maanden na levering van het product vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het product. Deze periode is vanaf 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden, met uitzondering van tweedehands goederen.
 • de wettelijke garantie op conformiteit is onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel geldt voor het product.
 • van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten die de geleverde producten aantasten en deze onbruikbaar maken (artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval kan de klant kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Om zijn recht te doen gelden, moet de klant binnen een termijn van maximaal 2 jaar na ontdekking van het bestaan van de verborgen gebreken TAO er schriftelijk over informeren. Het corresponderende geretourneerde product moet dan worden verzonden naar TAPE A L’ŒIL – Kwaliteitsservice – 24 Avenue du Grand Cottignies 59290 Wasquehal, France.

TAO zal de producten onder garantie die geacht worden niet aan de eisen te voldoen of defect te zijn, vervangen of vergoeden De retourkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief in de vorm van een reductiecode die is te gebruiken op de site www.taokids.be. De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk na ontvangst van het artikel en nadat TAO het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek heeft geconstateerd, door creditering van de bankrekening van de klant waarmee de bestelling is betaald.
TAO kan niet verantwoordelijk worden gehouden in de volgende gevallen:

 • Het niet-respecteren van de wetten van het land waarin de producten worden geleverd, wat aan de klant is om te verifiëren,
 • In geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de kant van de klant, zoals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.
 • De garantie van TAO is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme producten of producten die een gebrek hebben.
 • De foto’s en illustraties die bij de producten op de site staan, hebben geen contractuele waarde en leiden dus niet tot de verantwoordelijkheid van TAO.

ARTIKEL 10 – GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

TAPE À L’ŒIL verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen en het beste beschermingsniveau te garanderen.

Om zijn service te kunnen leveren, verzamelt TAPE À L’ŒIL persoonlijke gegevens van klanten in winkels en van klanten die de TAPE À L’ŒIL-website bezoeken.

TAPE À L'ŒIL verbindt zich als gegevensbeheerder ertoe de bepalingen te respecteren van EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd.

Het BELEID VOOR HET BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES van TAPE À L’ŒIL is hier te lezen en behandelt in het bijzonder :

1. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

2. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN RECHTSGRONDSLAG

3. RECHTEN VAN PERSONEN

4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

5. GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE UNIE

6. TERMIJN VOOR BEWARING VAN DE GEGEVENS

7. GEGEVENSVERZAMELING VAN MINDERJARIGEN

8. ZAKELIJKE ONTWIKKELING

9. COOKIES, TAGS EN TRACERS

ARTIKEL 11 –INTELLECTUEEEL EIGENDOM

Alle elementen van de site die al dan niet het onderwerp zijn geweest van een handelsmerkregistratie, zijn het exclusieve eigendom van TAO. Alle merken, foto's, productvermeldingen, beschrijvingen, lay-out, afbeeldingen, grafieken, geluiden, logo's… op de site zijn in het bijzonder beschermd door copyright, merkenrecht en beeldrechten.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de actor.

De gebruiker die een website of blog heeft en die een eenvoudige link wil plaatsen om deze naar de startpagina van de site te leiden, moet toestemming vragen aan TAO. Elke hyperlink naar de site is ten strengste verboden.

ARTIKEL 12 – INTEGRALITEIT

In het geval dat een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt door een wijziging in de wet, regelgeving of door een gerechtelijke beslissing, kan dit geen invloed hebben op de geldigheid en naleving van de andere clausules van deze AVV.

ARTIKEL 13 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – ACCEPTATIE VAN DE KLANT

De klant erkent voorafgaand aan het sluiten van het contract op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te hebben gehad over deze AVV en alle informatie en inlichtingen waarnaar wordt verwezen in de artikelen ARTIKEL L 111-1 en L111-7 van het consumentenwetboek en in het bijzonder :

 • de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met de gebruikte communicatiewijze en het betreffende product,
 • de prijs van producten en bijbehorende kosten (levering, bijvoorbeeld),
 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum waarop of periode waarin TAO zich ertoe verbindt het product te leveren,
 • informatie informatie met betrekking tot de identiteit van TAO, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet blijkt uit de context,
 • de informatie betreffender wettelijke en contractuele garanties en hoe deze worden uitgevoerd,
 • de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan,
 • de mogelijkheid om bij een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling,
 • informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarde, deadline, wijzen van uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), de kosten voor het retourneren van de producten, de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

ARTIKEL 14 –TOEPASSELIJK RECHT – TAAL – GESCHILLEN

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen wordt dit contract beheerst door en is het onderworpen aan het Belgische recht.

Het is in het Frans geschreven. In het geval dat het in een of meer talen is vertaald, prevaleert in geval van betwisting alleen de Franse tekst.

Alle geschillen waartoe de aan- en verkooptransacties die zijn gesloten onder toepassing van deze AVV zouden kunnen leiden, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en gevolgen die niet konden worden opgelost tussen de verkoper en de klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

In overeenstemming met de wet van 18 juni 2018 en in geval van een geschil, gezien diverse civielrechtelijke bepalingen en bepalingen ter bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, heeft de klant de mogelijkheid om een door de Federale commissie voor bemiddeling erkende bemiddelaar in te schakelen om een klacht in te dienen met betrekking tot een aankoop van een product dat in de afgelopen twaalf (12) maanden is geïntroduceerd op de site.

ARTIKEL 15 – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE My TAO Community-KAART

Deze algemene voorwaarden voor het deelnemen aan het getrouwheidsprogramma van TAPE A L’ŒIL door middel van aankoop van de getrouwheidskaart (hierna de ” My TAO Community-kaart ” ) worden enerzijds overeengekomen tussen :

Het bedrijf TAO België, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000,00 EURO, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt in Chaussée de Bruxelles 412, (1410) Waterloo, België. Geregistreerd bij het Belgische Register onder nummer 0890.847.703

En anderzijds,

Iedere natuurlijke persoon die wil deelnemen aan het getrouwheidsprogramma van TAPE A L’OEIL België of die de My TAO Community-kaart wil gebruikenin een winkel van TAPE A L’ŒIL of op de de internetsite www.taokids.be .

Hierna genoemd ” de begunstigde ”

Acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden van de My TAO Community-kaart
De begunstigde erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren ; beschikbaar in de winkel of op de internetsite www.taokids.be.

TAPE A L’OEIL behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene gebruiksvoorwaarden van zijn getrouwheidsprogramma te wijzigen, op te schorten of te annuleren.

Deelname aan het getrouwheidsprogramma TAPE A L’ŒIL My TAO Community
De aankoop van de My TAO Community-kaart kan geschieden in alle winkels TAPE A L’OEIL in België en op de internetsite www.taokids.be.

De prijs is drie (3) euro per jaar. Deze prijs kan gewijzigd worden.

De My TAO Community-kaart is een niet-materiële kaart. Er zal geen fysieke verzending plaatsvinden in geval van aankoop of verlenging van de kaart.

TAPE A L’ŒIL behoudt zich het recht voor om de begunstigde om elk document te vragen dat de verstrekte informatie ondersteunt (in het bijzonder persoonlijke informatie, identiteit van de kinderen, geboortedatum van de kinderen…)

Geldigheid
De My TAO Community-kaart is vanaf de aankoopdatum één jaar geldig in de winkels van TAPE A L’ŒIL en op de site www.taokids.be.

De My TAO Community-kaart is strikt vertrouwelijk (een persoon kan maar één kaart hebben) en kan in geen enkel geval worden overgedragen, verkocht of worden gebruikt voor andere doeleinden dan die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden. In geval van het tegendeel behoudt TAPE A L’ŒIL zich het recht voor om de betreffende getrouwheidskaart en/of de betreffende bestelling(en) te verwijderen.

Voordelen van de My TAO Community-kaart
Verzamelen van getrouwheidspunten :
Op presentatie van de My TAO Community-kaart in de winkel of door eenvoudig noemen van de naam van de begunstigde en op internet, kunnen met de gedane aankopen op het moment van elke aankoop punten worden verzameld. Voor elke aankoop van een volle 10 euro krijgt men 1 punt. In geval van terugbetaling van artikelen zullen de punten die met deze producten zijn verworven, worden afgetrokken van de getrouwheidsrekening van de klant.

Bij het bereiken van de drempel van 15 punten wordt een getrouwheidscheque ter waarde van 10 euro bijgeschreven op de rekening van de begunstigde van de kaart. Eventuele extra verdiende punten worden bij volgende aankopen opgeteld.

Deze getrouwheidsvoucher is vanaf de uitgiftedatum twee (2) maanden geldig en kan niet worden ingewisseld of gerestitueerd. Hij kan door de begunstigde worden gebruikt om aankopen af te rekenen in de winkel of op de internetsite www.taokids.be.

Verjaardag van kinderen :
Van de 1e tot de 15e verjaardag van het (de) kind(eren)/kleinkind(eren) van de Begunstigde Voor de verjaardag van het (de) kind(eren) en/of kleinkind(eren) van de Begunstigde geeft de kaart recht op een verjaardagsbon ter waarde van 5 euro voor de ouders of het stamprofiel, en -30% op het voorkeursartikel voor de grootouders die aan de Begunstigde van de kaart wordt gegeven of gestuurd. De verjaardagsbon kan slechts één keer gebruikt worden, in de winkel, op www.t-a-o.com of op www.t-a-o.be, geldig tussen 30 dagen voor de geregistreerde verjaardag van het kind en 15 dagen na de verjaardag van het kind.

Ruilen gedurende het gehele seizoen :
De producten die tijdens de geldigheid door een klant die houder is van de My TAO Community- getrouwheidskaart zijn gekocht of besteld op de site www.taokids.be kunnen vanaf hun aankoop worden geruild of terugbetaald (alleen de prijs van het product wordt terugbetaald aan de klant) gedurende het hele seizoen, d.w.z. tot de laatste dag van de nationale uitverkoop van het betreffende seizoen.

Verlenging
Dertig (30) dagen voordat hij vervalt en ook op de dag zelf, wordt de begunstigde door TAPE A L’ŒIL per e-mail of sms op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om zijn kaart te verlengen. Punten die met de kaart zijn verworven, worden behouden tijdens de geldigheidsperiode van de kaart en gedurende één jaar vanaf de vervaldatum, zodat een verlenging tijdens deze periode niet leidt tot verlies van punten. De prijs van het lidmaatschap bedraagt drie euro. Deze prijs is onder voorbehoud. Bij verlenging wordt geen nieuwe kaart verzonden.

Persoonlijke gegevens
In het kader van het getrouwheidsprogramma My TAO Community verzamelt TAPE A L’OEIL persoonlijke gegevens over de begunstigde. Deze informatie wordt onderworpen aan computerverwerking die bedoeld is om TAPE A L’OEIL in staat te stellen de verzoeken van de begunstigde te verwerken, hem/haar in staat te stellen te profiteren van het getrouwheidsprogramma en hem/haar TAPE A L’OEIL-aanbiedingen te sturen. De ontvanger van deze gegevens is TAPE A L’OEIL.

Wilt u er meer over weten, dan is het BEHEERBELEID voor PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES van TAPE A L’ŒIL hier te lezen.

Intrekking van de kaart
Elke schending van deze algemene voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen die worden aangeboden door de My TAO Community-kaart, elk gedrag dat de belangen van TAPE A L'ŒIL schaadt, elke vervalsing van informatie die door een klant of door een derde die handelt namens een klant, zal automatisch resulteren in de verwijdering van de genoemde klant, de annulering van zijn/haar punten of van de voordelen die hij/zij zou hebben verkregen, zonder enige vorm van compensatie en zonder voorafgaande informering.

TAO behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen die hij nuttig acht in het geval van een foutieve of misleidende verklaring tijdens het lidmaatschap en/of oneigenlijk of frauduleus gebruik van het getrouwheidsprogramma van de My TAO Community-kaart.

ANNEX I

Bepalingen betreffende de wettelijke garanties

ARTIKEL L217-4 van het consumentenwetboek
De verkoper is gehouden om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering. Hij reageert ook op elk gebrek aan conformiteit dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of dat onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

ARTIKEL L217-5 van het consumentenwetboek
Om conform te zijn aan het contract, moet het product :

 • Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een vergelijkbaar product wordt verwacht en, indien van toepassing :
 • overeenstemmen met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezitten die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model
 • de kwaliteiten hebben die een koper wettelijk kan verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in advertenties of op de etikettering
 • Of de kenmerken hebben die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gevraagd, die onder de aandacht van de verkoper worden gebracht en die deze laatste heeft aanvaard

ARTIKEL L217-12 van het consumentenwetboek
De actie als gevolg van het gebrek aan conformiteit vervalt twee jaar na levering van de goederen.

ARTIKEL L217-16 van het consumentenwetboek
Wanneer de koper in de loop van de commerciële garantie die hem werd verleend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen aan de verkoper vraagt om een reparatie die onder de garantie valt, wordt elke immobilisatieperiode van minstens zeven dagen opgeteld bij de duur van de garantie die nog liep. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper om tussenkomst of de voorziening voor herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek om tussenkomst.

ARTIKEL 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven of niet zou hebben gekocht voor een lagere prijs, als hij ze had gekend.

ARTIKEL 1648 1e alinea van het Burgerlijk Wetboek
De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken, moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Zie mijn winkelmandje
 
Om alle klanten tevreden te stellen zijn uw aankopen gelimiteerd tot 30 artikelen gedurende solden.
Maak u geen zorgen, als u meer wenst kan u altijd een tweede bestelling plaatsen !